GSK Logo
Лятото е време за усмивка! Погрижи се за твоята.

ИГРАЙ и СПЕЧЕЛИ
с AQUAFRESH, PARODONTAX и SENSODYNE

AQUAFRESH, PARODONTAX и SENSODYNE Продуктова гама

Период на играта от 12.05.2022г. до 08.06.2022г.

Виж още

Механизъм

КУПИот обект на дрогерии dm един или няколко продукта на
Aquafresh, parodontax или Sensodyne на обща стойност 10,00 лв.
РЕГИСТРИРАЙсе тук като качиш снимка
на касовата си бележка
СПЕЧЕЛИ
30x Пакет 365 дни грижа за устата хигиена
10x GoPro Hero 8 Black

*Снимките на наградите са илюстративни и може да има разлики с реалните продукти

Виж още
Лятото е време за усмивка! Погрижи се за твоята.
10x GoPro Hero 8 Black Печелят
 • Албена Иванова Ангелова
 • Силвия Тодорова
 • Росен Тануцов
 • Елена Туева
 • Галина Николова
 • Севджан Юнуз
 • Милен Константинов
 • Марияна Донева
 • Мартин Митев
 • Стефан Стамов
30x Пакет 365 дни грижа за устата хигиена Печелят
 • Евелина Иванова
 • Красимира Димитрова
 • Велислава Сталянова
 • Светлана Панайотова
 • Борислав Терзиев
 • Катя Вълчева
 • Михаил Костадинов
 • Костадин Шишков
 • Емилия Желева
 • Милена Иванова
 • Милена Димитрова
 • Стефан Великов
 • Калина Александрова
 • Любомир Дуков
 • Станимира Сарова
 • Анета Атанасова
 • Валентина Христова
 • Дарина Кафалиева
 • Катерина Кирилова
 • Божидар Божков
 • Ирина Димитрова
 • Христо Манджуков
 • Мирослав Димитров
 • Самуил Георгиев
 • Марияна Вутова
 • Иванка Вутова
 • Нели Николова
 • Александър Данчев
 • Биляна Стефанова
 • Янка Петрова

Честито на всички спечелили!

Общи условия
за кампанията „Лятото е време за усмивка! Погрижи се за твоята.”

1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА Кампанията. Организатор на кампанията „Лятото е време за усмивка! Погрижи се за твоята.” (наричана по-долу в настоящия документ „Кампания“) е Брокс Вижън ЕАД, ЕИК 121560067, с адрес и регистрация в град София, бул. България 111, F1, ап. 2 (наричано за по-кратко “Организатор“).

2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 9:00 часа на 12.05.2022 г. до23:59 на 08.06.2022г. включително. Регистрации за участие извън този период няма да бъдат считани за валидни.

2.2. В Кампанията имат право да участват следните лица (наричани по-долу “Участници“): Всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България, които изпълняват всички изисквания, описани в настоящите Общи условия.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. При участието си в Кампанията участниците приемат Общите условия и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

3.2. Общите условия се публикуват на сайтa www.vremezausmivka.com и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.vremezausmivka.com.

3.4. Приетите от участниците Общи условия имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Кампанията, както и до изтичане на посочения в т.1. на настоящите Общи условия период.

3.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Кампанията като напише имейл с изричното си желание до digital@broksvision.com, с което прекратява участието си и възможността да спечели.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. Участникът трябва да е закупил от обект на Дрогерии ДМ един или няколко продукта на Sensodyne, Aquafresh или parodontax на обща стойност мин. 10,00 лева.

 • Участникът трябва да посети сайта www.vremezausmivka.com и да се регистрира, попълвайки следните данни:
 • Данни за участника: име, фамилия, мейл, телефон, адрес
 • Номер на касовия бон;
 • Да качи снимка на касовия бон при следните изисквания: да се вижда номерът на касовия бон, да е видно, че фигурират продукти, включени в кампанията, както и стойността им да съответства на изискването в т.4.1. от настоящите Общи условия;
 • Избор на град и обект, от който са закупени продуктите, включени в кампанията.

4.3. Всеки участник може да се регистрира повече от веднъж за участие, стига към всяка регистрация да предостави различен уникален документ за покупка.

4.4. Не се допуска в една регистрация да се качват няколко касови бона, за да се изпълни изискването за обща сума на продуктите, включени в кампанията.

4.5. Участниците, които преминат успешна валидация на регистрацията си, участват в томбола с награди.

5. НАГРАДИ

5.1. В специално организирана томбола в присъствието на нотариус на 13.06.2022 г. ще бъдат изтеглени 40 печеливши и още 20 резерви.

5.2. Първите 10 изтеглени участници печелят екшън камера GoPro Hero 8 Black.

5.3. Останалите 30 печелят пакет за орална хигиена, който покрива нуждите на един човек за една календарна година. Пакетът съдържа:

6 броя паста за зъби

 • Sensodyne Extra Whitening 75ml
 • Sensodyne Repair&Protect 75мл
 • parodontax Complete Protection 75мл
 • parodontax Флуорид 75мл
 • Aquafresh Fresh&Minty 75мл
 • Aquafresh Senses Revitalising Eucalyptus, Lime & Mint 75ml

4 броя четка за зъби

 • Мека четка за зъби Sensodyne Repair & Protect
 • Четка за зъби Aquafresh Intense Clean
 • Четка за зъби Aquafresh In Between Clean
 • Четка за зъби parodontax Gums&Teeth

2 броя вода за уста

 • Вода за уста parodontax Fresh Mint 500 мл
 • Вода за уста Sensodyne Cool Mint 500 мл

6. ВАЛИДАЦИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. Валидацията на участниците се извършва до 48 часа след приключване на периода на Кампанията. При валидацията се установява дали съответният участник отговаря на изискванията за участие, съгласно настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на всички изисквания, се дисквалифицират и не се допускат до участие в томболата с награди.

7. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Организаторът е задължен да се свърже с победителите посредством мейла, посочен в регистрацията на съответния участник. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнен мейл адрес при регистрацията.

7.2. Победителят е длъжен да отговори на мейла на Организатора, от който е получил съобщението, в период до 72 часа, като посочи точен адрес за доставка на наградата или офис на Speedy на територията на България. В случай, че победителят не отговори в рамките на 72 часа, той губи правото си да получи наградата и организаторът се свързва с първата/поредната резерва.

7.3. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

7.4. Наградата се доставя до посочения от победителя адрес чрез куриер за сметка на Организатора. Организаторът не носи отговорност в случай, че предоставеният от участника имейл адрес, мобилен телефон или адрес за доставка не е достоверен.

7.5. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

7.6. В случай, че спечелил Участник е направил невалидна регистрация; не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията ще бъде прекратено, Организаторът ще се свърже с първия по ред резервен печеливш по посочения в 7.2. ред.

7.7. Организаторът не носи отговорност при техническа неизправност на сайта www.vremezausmivka.com или формата за регистрация.

7.8. Ако Организаторът узнае за нарушения на настоящите Общи условия от страна на Участник, включително когато информацията, получена от Организатора показва, че Участникът не е спазил или е нарушил някое от условията от настоящите Общи условия, Организаторът има право да дисквалифицира Участника.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.

8.1. Победителите в Кампанията ще бъдат обявени на сайт www.vremezausmivka.com не по-късно от 14.06.2022.

8.2. В случай на технически затруднения със сайта www.vremezausmivka.com поради обстоятелства, които не зависят от Организатора, обявяването на победителите ще бъде направено, след като бъде намерено и приложено решение за възникналите трудности.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България.

9.2. В Кампанията не може да участват служители на Организатора или техни роднини.

9.3. Организаторът си запазва правото да промени Общите условия по всяко време, като ще обяви това на www.vremezausmivka.com.

9.4. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Кампанията, нарушаване на Общите условия на Кампанията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

9.5. Прекратяването на Кампанията преди крайния й срок, според точка 9.4., ще бъде обявено официално на www.vremezausmivka.com.

9.6. С участието си в Кампанията всички участници декларират, че са прочели и са съгласни с Общите условията и всички други промени, които може да са направени по-късно.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват в съответствие с действащото законодателство и посоченото в настоящите Общи условия.

10.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Кампанията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор и координатите за връзка с него, са посочени в 1. от настоящите Общи условия.

10.3 Организаторът обработва следните данни, които Участниците предоставят при регистрацията си за участие в Кампанията:

 • (a) имена на Участника;
 • (b) имейл адрес;
 • (c) телефонен номер;
 • (d) адрес;
 • (e) информация за покупка.